Výbava učeníka

Jestvuje jedno trvalé nebezpečenstvo, ktoré napáda život každého spoločenstva Ježišových učeníkov. Ide o pokušenie byť prvý. Svojím spôsobom, učeník je poslaný, aby ako prvý ohlasoval. Je to poslanie, ktoré dostáva od Ježiša: "Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov." 

Cieľom pôsobenia učeníka nie je byť prvý - jeho cieľom je ohlásiť: "Pokoj tomuto domu!" A tým, ktorí tento pokoj príjmu: "Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo." Odovzdať posolstvo, ktoré pochádza od Ježiša a jeho vykupiteľského diela. On posiela svojich učeníkov a on im zveruje živé posolstvo Božej lásky. On je ten prvý a zároveň služobník všetkých.

A aká je výbava učeníkov, aby dokázali naplniť toto poslanie? Je to pravá sloboda učeníka, v ktorej prijali pozvanie vykročiť. Zároveň je to sloboda vyjadrená úprimnou dôverou v Božiu prítomnosť. Preto Ježiš vyzýva: "Nenoste mešec ani kapsu ani obuv..." Aj naša viera je plodom mnohých, ktorí ju v takej slobode odovzdávali aj nám. S nimi i s nami v takomto duchu je prítomné Božie kráľovstvo. Vybavme seba pravou slobodou. 


Lk 10,1-9: Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť.
A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!
Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!
Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná