Slovo Ježiša

Jeden z nesmiernych schopností ľudského rodu je schopnosť rozprávať. Slovo a jazyk sú neskutočným nástrojom komunikácie medzi ľuďmi. Skrze neho človek odovzdáva duševné bohatstvo z generácie na generáciu, z učiteľa na žiaka, z rodiča na dieťa. Predsa len, slovo má aj svoje limity. Je potrebné i niečo viac: svedectvo.

Evanjelista Marek v dnešnom evanjeliovom úryvku popisuje rozdiel medzi Ježišom a ostatnými rabínmi vyučujúcimi v synagógach. Aj oni mali snahu vysvetľovať Božie slovo. Ježiš však prináša nový koncept vyučovania: “učil ako ten, čo má moc”. Jeho Slovo bolo posolstvo nádeje. Nielen zjavovalo prítomnosť Božieho kráľovstva, ale ho naozaj ustanovovalo v živote mnohých jednotlivcov.

Nebolo to jednoduché oznámenie: “priblížilo sa Božie kráľovstvo”. Ale skrze toto Slovo - Ježiša Krista - Boh sa stáva prítomným vo svete. Človek ho môže znovu volať “Otec”. A nie len to, môže prijať dar mnohorakej milosti, ktorá v jeho duši ustanovuje znovu poriadok. Odstraňuje všetko nečisté zo srdca človeka. Je tu čas zastaviť sa a pouvažovať nad tým, akým slovom sa kŕmim ja? Aké slovo je to, ktoré mňa fascinuje a ktoré ma pretvára?


Mk 1,21-28: V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.
A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“
Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.
Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk