Kráčať vzpriamene

Radi čítame príbehy veľkých osobností ľudských dejín - ktorí uchopili malé možnosti na vytvorenie skvelých diel. "Využili" priestor, čas a prostriedky na vytvorenie niečoho, čo si zaslúži - aj po dlhom čase - náš úžas. Ani nevieme aké prekážky museli prekonať, aby došli k vytúženému cieľu.

Dnešný úryvok z evanjelia je plný nemožností - paralizovaný nemôže chodiť; dav nedovolí, aby bol prinesený pred Ježiša; človek nemôže povedať niektoré veci… V dnešnom evanjeliu však, tieto nemožnosti nájdu svoje prekvapujúce riešenia. Niektoré z týchto riešení odhalia ľudskú kreativitu a schopnosti; iné odhalia Božiu silu. Ich výsledkom je dar slobody. Jeden môže chodiť, ďalší sú šťastní, a všetkých zachváti obdiv a chvála.

Drahí priatelia, pod zorným uhlom tejto udalosti, môžeme posúdiť každú činnosť. Je to dobrá, ak prináša oslobodenie človeka. Privádza ho do stavu, v ktorom môže kráčať vzpriamene a slobodne. V ktorom počuje slová: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!" A kde sa ozývajú slová: "Odpúšťajú sa ti hriechy!” Pretože prinášajú radosť a pokoj do srdca.


Mk 2, 1-12: Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo.
Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“
Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“
Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať ochrnutému: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň, vezmi si lôžko a choď!‘? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“
A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk