Boží život

Nie je jednoduché vysvetliť niektoré skutočnosti v ľudskom živote. Bolo by potrebné napísať dlhé traktáty, ktoré by vysvetlili presne to, čo sa myslí pod slovom láska, priateľstvo, radosť, smrť… Na lepšie pochopenie takýchto komplexných skutočností si pomáhame opisom, príkladmi, podobenstvami či symbolmi. Každé zjednodušenie (akokoľvek sa dobre počúva) by mohlo oslabiť bohatstvo týchto pojmov.

Dokonca aj Ježiš používa obraz zo sveta botaniky, aby vysvetlil tajuplnú logiku Božieho kráľovstva: "S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme..." alebo "Božie kráľovstvo … je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme…” Ono sa nenanucuje, ale sa ponúka. Napriek tomu má nesmiernu moc všetko meniť a dať nový zmysel. Mení všetko bez toho, aby sa limitovalo slobodu ľudského rozhodnutia a príbehu. V centre Ježišovej pozornosti je “spontánne” alebo “automaticky”. Je málo tých, ktorí si tento jeho rast všímajú, a predsa ako to chodí v prírode, i raz už zasiate semienko Božieho kráľovstva rastie a rozvýja sa. Rovnako ako príroda.

Toto je cyklus večného života v nás, zasiaty v krste ako nesmierny Boží dar. Jeho rast nie je v našich rukách a nezávisí od našich plánov. Boží život, ktorý sme prijali v krste, sa rozvíja podľa svojej vnútornej logiky, ktorá uniká našej starostlivosti či našim plánom. Toto je logika Ježiša, ktorý vládne nad dejinami. V ktorých prítomnosť kríža a prázdny hrob je naozaj veľmi malé semienko, ktoré bolo vhodené do dejín sveta. A napriek tomu je to všetko, čo potrebujeme, aby sme prežili naplno a v radosti každú udalosť, ktorú nám život pripraví.


Mk 4,26-34: Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“
A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“
V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná