Prežívať svoj sen

Každý človek má inú prospektívu nazerania na svet. A tak sa často stáva, že tú istú udalosť každý z ľudí vyhodnotí rôznym spôsobom a mnohí aj s rôznym záverom. To, čo nás definuje je naša vybavenosť nazerania - náš temperament, naše prostredie, naše dejiny a mnoho ďalších aspektov. V tom je krása jedinečnosti každej ľudskej osoby, ale aj isté nebezpečenstvo nedorozumenia. Je zaujímavé sledovať rôzne reakcie jednotlivých osôb na tú istú udalosť, slová, reakcie. Mnohé videá a sám život nám to prináša.

Aj Matúšové evanjelium nám prináša rozprávanie o Ježišovom narodení z pohľadu Jozefa. Ide o zviditeľnenie faktu, že Ježiš pochádza z Dávidovho potomstva a je ten, na ktorom sa napĺňajú Božie prisľúbenia. Je poznačené úžasom a radosťou, ale aj rozvážnosťou Jozefa. On je jediný, ktorý pozná, že dieťa, ktoré čaká Mária nie je jeho. Ku naplneniu Zákona ju má prepustiť a vystaviť potupe. Uvažujúc (dôležitý mužský aspekt, na ktorý mnoho dnešných mužov zabúda a radšej blúdi po krčmách) príde na riešenie, ktoré uchráni Máriu. Vo sne však Boh od neho žiada omnoho viac, ako len uchrániť Máriu pred potupou či smrťou: prijať ju. Jozef sa necháva uniesť snom, ktorý prichádza od Boha, a ktorý zmení celý svet.

Nechať sa uniesť snom. Často je moderný človek hodnotený ako ten, ktorý svoju odvahu a túžby prežíva len vo sne. Chýba mu reálny entuziazmus a radosť realizácie v každodenných maličkostiach. V živote sa potom zaradí do radu jedným smerom idúcich ľudí, ktorí ani nevedia kam idú. Avšak Boh pozýva každého skrze anjela k niečomu inému. Započúvajme sa do sna od prichádzajúceho Boha.


Mt 1, 18-24: S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná