Potreba zastaviť sa

Keď nás niečo vyruší, spontánne sa zastavíme a začíname prehodnocovať svoju situáciu. Čím silnejší impulz, tým dlhší čas potrebujeme. Za “zatvorenými dverami” prechádzame svoje rozhodnutia, rozhovory či konania. Ak si ten čas nedoprajeme, mnohé otázniky vzniknuté pri tejto situácii, zostanú otvorené a budú nás neustále prenasledovať. Je potrebné sa pýtať seba i svoje okolie.

Máriu zaskočila návšteva anjela a jeho pozdrav. Čítame: “Zarazila sa nad jeho slovami a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav”. Napriek tomu ju nepreniká strach, práve naopak, otvorene komunikuje s anjelom, ktorého posiela Boh. Pýta sa oznamovateľa: “Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?” Po vysvetlení anjelom, mladá slečna sa otvára novému povolaniu byť matkou. Prijíma túto úlohu, a tak manifestuje svoju úplnú vnútornú slobodu.

Tak ako Mária, každý účeník potrebuje vnútorne spracovať pozvanie, ktoré prichádza od Boha. V tichu a v spoločenstve sa kreatívne pýtať. Ako naplno realizovať toto volanie: Ako sa to stane? Tým sa stáva naplno slobodným k realizácii dobra. Nemať potrebu kontrolovať a vlastniť všetko vo svojom živote, iba to, či svojou kreativitou môžem prispieť k spravodlivejšej spoločnosti a spoločnému dobru.


Lk 1,26-38: Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Anjel potom od nej odišiel.


Myšlienka na záver je z pera libanonského spisovateľa a filozofa Kahlila Gibrana, ktorá pripomína silu ľudskej pamäte: “Spomienka je ako kameň, ktorá môže zabrániť človeku kráčať cestou nádeje.”

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk