Potreba chvály

Je prirodzené, že akonáhle otvoríme oči, začneme objavovať krásu sveta, ľudí a udalostí. Jas slnečných lúčov i šero pohybujúcich tieňov nás privedie k úžasu a vďake nad nevšednými obrazmi. Nejde o utilitaristickú chválu, ktorou častujeme “potrebných” ľudí. Ide o spontánny krok predchádzajúcich odhalení. Niečo, čo v našich komunitách veľmi zanedbávame.

V dnešnom evanjeliu počujeme ako Ježiš sa necháva uniesť postojom radosti. Evanjelista nám prináša obraz chváliaceho: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.” Sú to slová osoby, ktorá si uvedomuje, že všetko čo má, prijala od Otca. Je vyjadrením typickej radosti osoby, ktorá žije otvorenom vzťahu a opravdivej slobody. Ježišova chvála je vyjadrením srdca, alebo skôr odozva srdca na to, čo oči vidia. V pozadí je pokora a schopnosť rozpoznať prítomnosť Boha a jeho dobra v temných dejinách sveta. Tento postoj chvály vyviera zo schopnosti rozlišovať veci.

A tak ďalším krokom každého kresťana na adventnej ceste je práve modlitba chvály. Takýto postoj nás vychováva, aby sme hľadeli na ľudské dejiny so živou nádejou. Teda so zachovaním pohľadu založeným na optimizme v duchu slov proroka Izaiáša: "Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov…” Kráčať adventnom znamená vyprázdniť si srdce od nepotrebných starostí a ďakujúc Pánovi za znamenia, ktoré nám skrze jeho prozreteľnosť pripomínajú jeho prítomnosť vo svete.


Lk 10,21-24: Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“
Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná