Identita

Dejinách ľudstva sa mnohí zamýšľali nad konceptom identity. V súčasnosti sociológia ho definuje ako predstavu, ktorú má jednotlivec sám o sebe, berúc v úvahu svoj vzťah k sebe samému i k spoločnosti. Ide o špecifické charakteristiky, ktoré z neho robia bytosť jedinečnú a nezameniteľnú. Avšak, pretože do tohto hodnotenia vo vnútri je aj jeho vzťah k spoločnosti a tá sa neustále mení, mnohí definujú identitu ako niečo neustále meniace sa a nestabilné. Je tvorené v rôznych situáciách každodenného života.

Tak ako včerajšia otázka Jána Krstiteľa: “Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?”, ako aj tá dnešná veľkňazov a starších: “Kto ti dal túto moc?”, viac či menej kladú otázku po Ježišovej identite. Ježiš v tomto prípade nedáva odpoveď, ktorú sme našli vo včerajšej odpovedi na Jánovu otázku. Protiotázkou sa snaží vyniesť na povrch ich pozíciu odmietnutia. Zároveň ich vyzýva k hľadaniu a priznaniu pravdy a nie z vypočítavosti.

Vianoce sú už predo dvermi, a tak máme konkrétny čas, aby sme vstúpili do hĺbky tajomstiev života. Tam môžeme s citlivým zrakom a sluchom objaviť všetky jeho stopy a dary. A Boh dáva nezištne. V nich objavíme pravú identitu Boha. Bolo by smiešne, tak ako v prípade veľkňazov a starších, ak by sme ich užívali a nerozpoznali ich darcu. Pretože jeho dary sú príležitosťou pre človeka, aby dokázal naplno prežívať svoj život a budoval život v radosti. 


Mt 21,23-27: Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“
Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“
Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba,‘ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“
Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“
A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná