Život v láske

Pred niekoľkými rokmi som čítal vyjadrenie od nemeckého kardinála Rainharda Marxa, v ktorom na margo postoja niektorých biskupov, čo “zatajovali” pedofilné a homosexuálne správanie niektorých duchovných, povedal: “Títo biskupi v mene lásky k Cirkvi zatajovali pravdu o jej živote”. Vtedy som si uvedomil, že len aplikovali to, k čomu sme bežne pokúšaní voči svojej rodine, voči svojej vlasti i voči sebe samému: oddeliť lásku od pravdy.

Dnešné Ježišove slová, vyjadrené prostredníctvom štyroch obrazov: Noe, Lót, strecha a posteľ, nás uvádzajú do tajomstva tzv. "dní Syna človeka”. Jeho slová sú jasné a vzbudzujú bázeň pred týmto momentom. Ale ich cieľom nie je vzbudiť strach, práve naopak, sú povzbudením k pravosti života vykúpených ľudí, ktorí vedia stratiť svoj život pre Božie kráľovstvo.

Jesť, piť, kupovať, sadiť, stavať, mlieť, sobášiť sa sú slovesá, s ktorými je ľudský život (stvorený Bohom) hlboko spojený. Avšak je dôležité aký cieľ dáme týmto našim každodenným čnostiam. Ježiš nás pozýva k “strácaniu života”, teda k životu v láske. K životu, ktorý vie darovať seba samého. Ale, aby bola láska láskou, musí sa snúbiť s pravdou. Iba vtedy sa nebudeme potrebovať “vraciať nazad” ako Lotova žena.


Lk 17,26-37: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.
Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.
Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.
Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu.
Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.
Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.“
Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná