Svätosť

Známy poľský sociológ Zygmund Bauman zadefinoval súčasný sociálny kontext ako “tekutý, likvidný”, pretože je bez presných zásad. V takomto prostredí je ťaždé ponúknuť základné piliere kresťanskej skúsenosti. V ňom sa kresťanská morálka a askéza vnímajú ako represálie ľudskej slobody. Často si kladiem otázku, ako dnes hovoriť o svätosti alebo o spáse?

V tom mi pomáhajú slová z dnešného evanjelia. Ježiš začína tým najvhodnejším postojom: pohľadom na veľké zástupy, na celé ľudstvo. Pozorne hľadiac na nich (spoznávajúc ich) otvára ústa a hovorí: "Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci ... tichí ..." Ponúka im riešenie Božieho kráľovstva. Teda, ponúka im novú nádej, nádej večného života - cestu svätosti.

Tu môžeme pochopiť, že svätosť je viditeľným znamením pohľadu Božieho milosrdenstva, ktorý človeka objíma a premieňa. Zvlášť sätí sú príkladom toho, ako pôsobí Božia milosť. Oni sú osoby ako my, so svojou každodennosťou, s podobnými starosťami i radosťami, námahou i nádejou. Avšak, keď spoznali na sebe tento Boží pohľad, nechali ho plne pôsobiť vo svojom živote. Nezanechali každodennosť, ale uvedomujúc si neustály Boží pohľad, premieňali ju. Preto neutekajme od každodennosti, vnesme do nej štipku radosti, ktorá je ovocím Božieho pohľadu spočívajúcej na nás.


Mt 5,1-12a: Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná