Pohľad zdola

Aký dôležitý je pre človeka úprimný pohľad blížneho? Keď sa mamina skloní nad syna a venuje mu svoju pozornosť. Keď sa manžel pozorne zahľadí do očí svojej manželke. Keď predstavený pozorne počúva s upretým pohľadom svojho podriadeného. 

Dnešné evanjelium nám predstavuje dvojitý pohľad - pohľad zhora dole a pohľad zdola na hor. Prvým je pohľad Zacheja, ktorý "vyšiel na planý figovník", aby mohol uvidieť okolo prechádzajúceho Ježiša. Druhým je Ježišov pohľad, ktorý keď "prišiel na to miesto, pozrel sa hore". Toto stretnutie pohľadov (i Ježišovo samopozvanie) mení Zacheja i jeho dom.

Môžeme vnímať, čo prináša takýto Boží "pohľad z dola", ktorý je vlastne pohľadom zhora dole, Pretože Boh sa skláňa nad hriešnikom Zachejom a túži vstúpiť do jeho domu. Pretvára tak Zacheja ako aj jeho rodinu a prináša dar spásy. Ten ich pozýva k novému spôsobu života. Pre nás, čítajúcich, zostáva otázka či aj my túžime, aby Božia spása vstúpila do našich príbytkov?


Lk 19,1-10: Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť.
Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.
Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“
Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“
Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk