Byť pripravený

Spoločnosť a kultúra, v ktorej žijeme, nás núti stále napredovať, vylepšovať a zdokonaľovať. Každý deň sa tak stáva možnosťou pre urobenie ďalšieho kroku v živote. Volíme si rôzne cesty pre realizáciu našich túžob. Niektoré sú trváce, iné pominú veľmi rýchlo; na niektoré sme hrdí, na ďalšie by sme veľmi radi zabudli. Preto pred nami je neustále tá otázka - ako investovať dobre svoj čas, energie, prostriedky.

V dnešnom evanjeliu môžeme nájsť odpoveď. Ježiš to vysvetľuje prostredníctvom podobenstva o pannách. V srdci jeho vysvetlenia je výzva zo záveru rozprávania: "Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.” Bdenie neznamená nedostatok spánku či oddychu, veď zaspalo všetkých desať panien z podobenstva.

Bdieť znamená byť pripravený. A pripravenosť je známkou človeka, ktorý hodnotí a predvída. Zároveň vie uchopiť prítomný okamih, aby došiel k radosti a vlastnej realizácie k spokojnosti všetkých. Osobne takýmto časom, kedy sa pripravujem je ranné a večerné hodnotenie dňa. T.j. modlitba, ktorá v sebe nesie i pridanú hodnotu oproti obyčajnej kontrole diára. Vytvára priestor pre Boha a jeho pôsobenie. 


Mt 25,1-13: Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.
Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘
Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.
Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘
Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘
No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.
Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘
Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘
Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk