Ako prežívať čas?

V živote každého človeka zostáva otázka: Čo urobiť zo svojím životom? Každý z nás sa s ňou popasuje rôznymi spôsobmi. Niekto ide cestou investície, iný cestou užívania si a ďalší bedákaním nad vlastnou neschopnosťou. K tejto otázke sa pre kresťana pridáva ešte ďalšia: ako sa stať opravdivým kresťanom - svedkom Krista?

Včerajší úryvok nám pripomenul, že cieľom všetkého je stretnutie. Stretnutie človeka s prichádzajúcim osláveným Kristom, ktorému sa nikto nemôže vyhnúť. Ide o najdôležitejší moment histórie pre kresťana, ktorý vysvetľuje a dáva zmysel dejinám ľudstva. Toto stretnutie otvorí dejiny ľudstva novej etape: “až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo”. Táto je plná novosti, krásy a dokonalosti. Pretože to sú charakteristiky Božieho kráľovstva.

"Čomu sa má venovať učeník do momentu stretnutia?“, nám môže prísť na um otázka. Aby sme sa nepomýlili. Nie je podstatné čomu. Totiž môžu to byť každodenné i nevšedné veci. Podstatné je skôr: Ako? Ježišova odpoveď je: Buď pozorný! Pozornosť, vnímavosť a súdnosť sú postoje (spôsoby konania), ktoré kresťanovi umožnia byť pripravený prijať Božie kráľovstvo.


Lk 21, 29-33: Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.
Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná