Na strane dobra

Prítomnosť zla vo svete neustále provokuje veriaceho človeka a stavia ho pred mnoho ťažkých otázok. Tie vyvolávajú v ňom smútok a úzkosť. Totiž, zlo sa zmocňuje srdca človeka a zasieva smrť okolo neho. Veriaci však vie, že ono nepochádza od Boha - ono je následkom ľudskej nezodpovednosti ale i síl, ktoré prekonávajú človeka, ovládajú ho a robia z neho obeť.

Ježiš v dnešnom evanjeliu takéto sily nazýva “Belzebul”, "Zlý duch" či “Satan”. Sily, ktoré sa v slobodnom rozhodnutí vzopreli Božej láske a dobrote. Konajú, aby sa zamedzili Božiemu plánu s človekom a so stvorením. Ježiš prichádza, aby prekazil toto jeho konanie. On sám pripomína: “…ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo”.

Ježiš tak neprichádza, aby odobral človeku Božie dary. Svojou mocou, t.j. Božím prstom, zamedzuje, aby sa z človeka stal otrok. Tým mu prinavracia ľudskú dôstojnosť a slobodu Božieho dieťaťa. Človek, oslobodený od strachu a obdarovaný istotou, dokáže v každodennosti znovu naplno žiť svoj život. A toto je podstata Božieho kráľovstva - pravá sloboda a láska, ktoré vládnu v srdci človeka, a dávajú mu silu, aby v každom momente si vedel zvoliť miesto: "Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje." 

Lk 11,15-26: Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“
Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali.
Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo?
Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.
Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí.
Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.
Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘ Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“


Myšlienka na záver je z filmu Nebeské kráľovstvo: “…ako môže byť v pekle, keď je v mojom srdci.”

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!