Darca i sudca

Ježiš ohlasuje, uzdravuje a odpúšťa. Pozýva tých, ktorí sa cítia ďaleko od Božieho milosrdenstva, aby prijali Božie kráľovstvo do svojho života. Je to ruka, ktorú Nebeský Otec naťahuje k hriešnikom a k strateným z domu Izraela. Istým spôsobom sa stáva sudcom hriešneho sveta.

Jednoducho, keď sa objaví svetlo Božej odpúšťajúcej lásky, tiene hriechu sa stávajú čoraz hlbšími a zreteľnejšími. V jeho svetle nie je kam sa skryť. A Ježiš, Slovo Otca, dáva hlas tomuto súdu: "Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili."

Boží Syn vymenúva všetky tie sily, ktoré sú v rozpore s tvorivými a láskyplnými zámermi jeho Otca. Pomenúvava i miesto, kde sa tieto zlé sily rozhojnili a našli svoje zázemie. Napriek tomu, Božia múdrosť hľadá spôsoby, ako neustále šíriť odpúšťajúcu lásku medzi stratenými: "Pošlem k nim prorokov a apoštolov." Ježiš je tak ozajstný darca Božieho milosrdenstva ale i sudca Božej spravodlivosti.


Lk 11,47-54: Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky.
Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať.
Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“
Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk