Byť pripravený

Zakladateľ svetového hnutia skautov sir Robert Baden-Powell ako motto pre všetkých, ktorí chcú byť jeho súčasťou zvolili: “Buď pripravený!” Avšak pokračoval: “To znamená, byť pripravený, telom i duchom, plniť to, čo je vašou povinnosťou!” Avšak tomuto stavu pripravenosti predchádza dlhá a tvrdá etapa prípravy - tréning.

Dnešné evanjelium nás pozýva k pripravenosti. Ježiš to robí prostredníctvom obrazu ľudí, ktorí očakávajú svojho pána: "Bedrá majte opásané a lampy zažaté!”, aby "mu otvorili hneď, ako príde a zaklope”. V momente jeho príchodu sa pozície vymenia - Pán zaujme postoj služby, v ktorom vyjadrí vzťah opravdivej lásky a prijatia.

Čo ak ten čas očakávania sa predlžuje a učeník začína byť netrpezlivým? Čas čakania sa tak stáva nepríjemným či dokonca nenávideným, pretože je schopný podkopať i dokonca odobrať ľudskú nádej. Na druhej strane, čakanie je vždy veľkou príležitosťou k uvedomelému rozhodnutiu a prehĺbeniu zmyslu a dôvodov. Ide o tvrdý tréning ľudského srdca a budovanie viery. A ten, ktorý zotrvá vo svojom rozhodnutí či ho ešte viac uvedomelo prehĺbi, odhalí, ako sa Boh k nemu vrelo a s láskou skláňa v pozícii slúžiaceho.


Lk 12,35-38: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope.
Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!