Božie kráľovstvo

Mnohé skutočnosti musíme popísať obrazne - cez príbeh či alegóriu. Zvlášť to využívame, keď začneme hovoriť hlbokých o vedeckých, psychologických či filozofických predstavách. A tak grécky filozof Hérakleitos z Efezu prirovnáva bežiaci čas tečúcej rieke.

Podobne to robí i Ježiš v podobenstvách. Vyberá rôzne obrazy z každodenného života, aby priblížil zložité tajomstvá viery. V dnešnom úryvku to využíva, keď hovorí o Božom kráľovstve, ktoré sa "podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade." A ešte: "Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí."

Čo je teda Božie kráľovstvo, o ktorom hovorí Ježiš? Je to Boží spôsob, ktorým Boh usporadúva veci vo svete. Písmo je často v protiklade s tým, ako by to chcel človek. Ten je totiž omámený svojou hriešnosťou. Boh a Božie kráľovstvo je vedené pravidlom lásky. A tá sa prejavuje v malých dávkach, priam neviditeľných. Ako to horčičné zrnko či kúsok kvasu. Predsa preniká všetko. 


Lk 13,18-21: Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“
A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Eucharistia

Kríž - dôležitý symbol

Kto som?