Za koho ma pokladáte?

Nie všetky otázky nás nechávajú pokojnými - mnohé nás vytočia, pretože nemáme na ňu odpoveď. Napriek emóciám, ktoré v tom momente cítime, si uvedomujeme, že je potrebné zachovať si chladnú hlavu a pomalým poznávaním odhaľovať pravdu. Ale, kto má v súčasnej dobe na to čas? A mnohí sa uspokojíme s povrchnými a jednoduchými odpoveďami na zložité otázky.

Nielen Herodes je postavený pred otázku, ktorá ho nenecháva spať. Otázka, ktorá pochádza z vnímania diania v Izraeli. Proroka síce umlčal a zabil, ale proroctvo zostáva. A tak otázka ďalej zaznieva pri informáciách, ktoré prichádzajú do paláca. A kladú si ju i ostatní. I samotný Ježiš túži, aby táto otázka zaznievala neustále v mysliach učeníkov, ktorí sa rozhodli nasledovať ho. Otázka, ktorá po preformulovaní je veľmi osobná: "A vy ma za koho pokladáte?”

Ako by sme odpovedali v tomto momente my: všemocný Boh? sudca? policajt? krotiteľ? legislátor? Ide o tom, aby naša odpoveď nevyjadrovala len naučenú katechizmovú odpoveď. Ale ponúkla tú, ktorú nosíme vo svojom srdci. Možno nájdeme nutnosť hlbšie sa zamýšľať nad naším postoj voči Bohu a potrebu preformulovať náš postoj. Dajme Bohu tú pravdivú odpoveď.


Lk 9,18-22: Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: "Za koho ma pokladajú zástupy?"
Oni mu odpovedali: "Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov."
"A vy ma za koho pokladáte?", opýtal sa ich.
Odpovedal Peter: "Za Božieho Mesiáša."
Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: "Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.”

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná