Tešiť sa

Ako často sme pokúšaní z lásky urobiť obchod. I do tohto najvnútornejšieho a najsilnejšieho spôsobu prežívania vzťahu vniesť logiku dám-dostanem. Jednoducho, že je to očakávanie odmeny, ktoré motivuje priblíženie sa k blížnemu a poslúženie mu. Obchodná logika: dám (investujem), aby som dostal.

Logika, ktorá často vstupuje do prežívania viery, do vzťahu k Bohu a lásky k Bohu. Zlý pokúša bezplatnosť tohto vzťahu - túži, aby sa zviditeľnila zásluhovosť v tomto vzťahu. Tak i učeníkom napadá "myšlienka, kto z nich je väčší." Jednoducho, kto má väčšie zásluhy.

Ježiš prevracia naruby takéto vnímania vzťahu v Božom kráľovstve. Nasledovať ho, nerobí z učeníkov "veľkých", volá nás k tomu, aby sme boli tými "najmenšími". Zároveň pridáva, že konanie dobra nie je vlastnosťou tejto "privilegovanej" skupiny okolo Ježiša. Že len učeníci majú právo na túto "výsadu". Naopak, pozýva ich rozpoznať dobro všade tam, kde sa realizuje. Rozpoznať a tešiť sa z každého dobra, každého prejavu lásky.


Lk 9, 46-50: Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.“
Vtedy povedal Ján: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš mu vravel: „Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk