Dar moci

Mnohí psychológovia a psychiatri sa pokúsili odpovedať na otázku: Aká je najhlbšia motivácia pre človeka? Ich odpovede boli rôzne: potreba sexu (Freud), túžba po moci (Adler), zhodenie zodpovednosti (Skinner) či iné… Asi najčastejšou motiváciou bola práve túžba po moci.

Dokonca aj v dnešnom evanjeliu čítame ako aj “Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc…” Ale táto sila neslúži na utláčanie, prinútenie či manipuláciu. Pomocou nej, Dvanásti dostávajú schopnosť odstrániť temnú stránku vo vnútri človeka. Tú zlú časť, ktorá prežíva v každom človeku. Spolu s touto misiou sú povolaní hlásať radostnú zvesť evanjelia.

Toto tejto úlohe “slúži” Cirkev: Hlásať Krista a uzdravovať človeka. Aj preto, každá sviatosť nesie v sebe ohlasovanie radostnej zvesti a odovzdanie neviditeľnej Božej milosti. Priestor pre Božie Slovo a priestor uzdravenia. Žiaden kňaz, žiaden rehoľník i laik nemôže sa zriecť z tohto poverenia. Objavme charakter tejto Kristom odovzdanej moci v našom každodennom živote.


Lk 9,1-6: Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.
Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte.
Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“
Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

Myšlienka na záver z pera Pápeža Františeka: “Skutočná moc je služba.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná