Boží priatelia

Každý z nás si denne vyberáme ľudí, s ktorými sa chceme priateliť. Je však len veľmi málo z nich, ktorí nakoniec vstúpia do úzkeho vzťahu - ktorí vstupia “do nášho domu”. Tých nakoniec nazveme priateľmi v užšom slova zmysle. Existuje mnoho parametrov, ktoré zvažujeme pri našom výbere. Iní zostávajú v pozícii pozorovateľov z diaľky - známi, susedia či “priatelia” na Facebooku ...

Dnešné evanjelium nám pripomína, že Ježiš je nasledovaný veľkým zástupom. Dokonca ani tí najbližší sa k nemu nedokážu priblížiť. Ježiš uvíta túto situáciu ako dobrú príležitosť, aby vysvetlil jeho výber priateľov. Sú to "tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho."

Nie je to sympatia, krása, bohatstvo, spoločenské postavenie… Je to počúvanie a prijímanie Božieho Slova v každodennom živote. A práve Mária bola prvá, ktorá toto Slovo nechala vstúpiť do svojho života. Dokonca skrze ňu sa rodí do tohto sveta. Čo si myslíš: je prijatie Božieho slova ľahké alebo ťažké? Akokoľvek, je to jediné Božie kritérium ako sa stať Božím priateľom.


Lk 8,19-21: Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“
On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“


Myšlienka na záver zo zápiskov prvého prezidenta Spojených štátov, Georgea Washingtona: “Pravé priateľstvo je rastlina, ktorá rastie pomaly a musí prejsť i traumami nepriazne, aby sa nakoniec mohla takto aj volať”.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná