Bolesť

Možno sa to zdá paradoxné, ale život nás učí, že skutočná láska je vždy spojená s bolesťou. Existujú rôzne životné skúsenosti, v ktorých sa táto väzba prejavuje. Od matky, ktorá rodí až k Bohom prejavenú lásku voči človeku na kríži pre človeka.

V dnešnom úryvku z evanjelia Ježiš zjavuje svojim učeníkom ťažkú a bolestivú budúcnosť: “Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí”. Ide o okamih v ktorom oni čakávajú skoré víťazstvo. Nechápu, ako môže ľudom obdivovaný človek dôjsť k takémuto tragickému osudu. V ich logike nemá priestor utrpenie a smrť na kríži.

My máme neskutočnú výhodu oproti učeníkom. Od počiatku nášho kresťanského napredovania poznáme pravý význam týchto jeho slov. Vieme o utrpení i smrti Krista na kríži, ale poznáme ako toto jeho dielo vyvrcholí. Boli nám zjavené kroky, ktorými chce Boh zachrániť ľudí. Paradoxne však, nevieme prijať toto prepojenie medzi bolesťou a skutočnou láskou v každodennom živote. Preto aj my potrebuje znovu a znovu počuť Kristovu výzvu: “Dobre počúvajte a zapamätajte si…”


Lk 9,43b-45: Keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učeníkom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“
Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.


Myšlienka na záver od nemeckého benediktína Anselma Grüna: “Aj keď vzbudzuje strach, neignoruj zmysel vlastnej bolesti.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk