Bod mrazu

Všetci sme zažili vo vzťahoch situáciu, ktorú by sme pomenovali ako "bod ľadu". Jednoducho moment, kedy prestaneme komunikovať a začneme si domýšľať. Skončil čas, kedy sme kládli otázky charakteru: Prečo si to urobil? Ako si to myslel? Čo si tým mienil? A začneme v sebe vytvárať domnienky, ktoré nás neustále vzďaľujú od blížneho. Náš obraz na situáciu či človeka prestane byť postavený na poznaní, ale len na domienkach. 

V dnešnom úryvku, Ježiš zveruje každému zo svojich učeníkov dôležitú úlohu: "Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami..." Učeníci sú pozvaní, aby kreatívne hľadali si cestu k blížnemu. Aj keď sa cítia ohrození, ublížení či oklamaní. Cieľ je "získať brata" a priviesť ho na cestu dobra. Majú zapojiť svoje vlastné sily a kreativitu, aby sa znovu ustanovil vzťah spravodlivosti a lásky, ktoré sú základom zdravej spoločnosti. 

Je to úloha starostlivosti o medziľudské vzťahy, aby boli zdravé a dávali život. Aby sa nikdy nedostali na "bod mrazu", keď v nich chýba ich životodarná sila. Náš postoj ku každému vzťahu bude smerodajný. Totiž Ježiš je jasný: "Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi." Preto nelámme palicu nad žiadnym z nich.


Mt 18,15-20: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.
Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná