Odpoveď na dôležitú otázku

Nie je otázka ako otázka. Niekto sa pýta, pretože z hĺbky srdca hľadá ozajstnú pravdu o sebe a o svete okolo neho. Iný sa pýta, pretože hľadá len potvrdenie tej svojej pravdy a ostatné odmieta. Ďalší sa pýta, aby spochybnil toho, kto v niečo stabilného a nemenného už uveril. A existuje i taký, ktorý sa pýta, aby len zbytočne provokoval a podchytil v reči toho druhého.

Práve takýto zámer mala aj otázka farizejov: “Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?” Z najpodstatnejšej otázky, čo má za úlohu pomôcť človeku zorientovať sa v živote, sa stáva provokačná otázka. Jej cieľom je pokúšať a podchytiť v reči. Ježiš sa nenecháva zmiasť. Jeho odpoveď je jasná: „Milovať budeš Pána, svojho Boha… Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!”

Ježiš takto zhŕňa celý Zákon a Prorokov do Zákona lásky k Bohu a k človeku. Pozýva človeka k prežívaniu opravdivej lásky. On sám sa stáva vzorom. Prijíma kríž, ktorý mal niesť človek, aby sa človek mohol postaviť pred Božiu milosrdnú lásku. Biblia, teda, rozpráva príbeh o tom, ako dobré Božie stvorenie, poškvrnené hriechom, je obnovené láskou samotného Boha. A tak sa človek znovu stáva schopným milovať. Toto je najdôležitejšie prikázanie.


Mt 22,34-40: Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná