Viac ako stretnutie

Na to, aby sme sa stretli s druhým človekom potrebujeme výjsť zo svojho “priestoru”. Dokonca i vtedy, ak návšteva príde k nám. Musíme vstať z našej pohovky, od počítača, od obľúbeného jedla (...) a otvoriť dvere, venovať jej čas a riskovať, že zmení náš deň.

Dnešné evanjelium predstavuje dva spôsoby, ako sa svet môže postaviť voči prichádzajúcemu Kristovi. Prvým sú dvaja posadnutí zlými duchmi, ktorí vychádzajú zo svojich hrobov. Dve živé mŕtvoly, ktoré napriek svojmu prvotnému nepriateľstvu, nakoniec príjmu možnosť nového života. Druhý spôsob je postoj obyvateľov mesta, ktorí zanechávajú svoju každodennú činnosť, vychádzajúc z mesta, ho prosia "aby odišiel z ich kraja” a nechal ich tak. Zostávajú v sterilite svojho života.

Stojíme pred otázkou, aký je náš postoj zoči-voči prichádzajúcemu Kristovi? Čo vyjadrujú naše slová, keď zanechávajúc na okamih náš priestor, sa stretneme s ním? Istotne nie je jednoduché prijať výzvu, ktorú prichádzajúci Kristus prináša. Často znení naše zaužívané zvyky a spôsoby - zdvihne nás z pohodlnej pohovky, aby nám otvoril dvere pre nové životné dobrodružstvá. A on chce, aby človek žil naplno svoj životný príbeh.


Mt 8,28-34: Keď Ježiš prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Zrazu skríkli: „Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“
Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!“ On im povedal: „Choďte.“ A oni vyšli a vošli do svíň. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách.
Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk