Prinášať ovocie

Životný štýl súčasného človeka je spojený s očakávaniami. Keď stojíme pred rozhodnutím, zvykneme si klásť otázku: "vyhovuje mi to alebo nie?", poprípade: "oplatí sa mi to alebo nie?" Podľa toho sa následne rozhodneme konať alebo zostaneme čakať. Nemusí to byť hneď materiálny zisk. Môže to byť duchovné či emocionálne uspokojenie. Jednoducho nechceme, aby naše sily vyšli na zmar.

Úryvok evanjelia na dnešnú nedeľu ponúka Ježišovo Podobenstvo o rozsievačovi. Jeho konanie je márnivé. Nie len dobrá pôda, ale i cesta, kamenitá pôda či tŕnie sú miesta, kde padajú semienka. Rosievač nepočíta semená, ale rozsieva ich všade. Sú to dobré semená. Avšak, aby priniesli dobrú úrodu to nestačí. Je potrebné viac ako len dobré semeno, rozľahlý priestor či úsilie rozsievača. Je potrebná dobrá a výživná pôda.

Vieme, že toto podobenstvo hovorí o šírení Božieho slova. Ježiš, darca skutočného života, ponúka Slovo večného života každému človeku bez rozdielu. Chce, aby dosiahlo srdce každého človeka. Ale to nestačí. Je dôležitá i ochota ho prijať. Aby jeho slová padli do "dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Preto Ježiš uzatvára toto podobenstvo výzvou: "Kto má uši, nech počúva!"

Drahí priatelia v Kristu. Sme volaní, aby sme boli aktívni v starostlivosti o našu myseľ, o čom premýšľame; o naše svedomie, ako hodnotíme; o naše emócie, čo prežívame; o naše konanie, pre čo sme sa rozhodli. To všetko je časťou tej duchovnej pôdy, od ktorej závisí, či Božie slovo zasiate do nášho srdca prináša alebo nie skutočné ovocie.


Mt 13,1-9: V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu.
Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich.
Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli.
Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich.
Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počúva!“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk