Prekvapenie života

Koľkokrát nás život prekvapí. Postaví nás pred nové spôsoby prežívania krásy, radosti a pokoja. Často sú to bežné každodenné drobnosti a maličkostiach, ktoré z našej strany nemusia byť hneď prijaté. Napriek tomu, ak nájdeme odvahu prekonať našu zvykovosť môžu sa stať zdrojom nesmiernej radosti.

Dnešné evanjelium nám pripomína, že i život v duchu Božieho kráľovstva predpokladá rôznorodosť, pestrosť. Na jeho prežívanie sa očakáva pozornosť a schopnosť rozoznať jeho hodnotu. Človek potom ide za ním a túži po ňom celou svojou osobou. Je schopný urobiť čokoľvek: “Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.” Teda zriekne sa čohosi, aby získal omnoho viac.

Kresťan je pozvaný objaviť krásu ukrytého pokladu Božieho kráľovstva. Ono treba hľadať v bežných veciach, ktoré sú Bohom stvorené a darované človeku - ako to pole, ktoré človek obrába. Naozaj netreba ísť ďaleko, aby sme prežívali radosť z objaveného pokladu Božej lásky a pokoja. Skúsme v našej každodennosti vnímať Božiu ponuku a tešiť sa z každého dobra, ktorým nás Boh obdarí. 


Mt 13,44-52: Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.
Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.
A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von.
Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Pochopili ste to všetko?“
„Áno,“ odpovedali.
A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk