Pôst či diéta

Vedeli by ste definovať rozdiel medzi pôstom a diétou? Mnohé aspekty sú podobné. Predsa podstata je iná. Pôst slúži na formovanie ducha, pričom diéta na formovanie tela. Pôst je zameraný na vnútro a diéta na vonkajšok. Pôst buduje obraz, ktorý chceme, aby videl Boh. Diéta buduje obraz, ktorý chceme, aby videli ľudia.

Dnešný krátky úryvok z evanjelia ešte lepšie vysvetľuje podstatu pôstu. Začína jednoduchou otázkou Jánových učeníkov: "Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?” Ježišova protiotázka je prekvapujúca: "Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi?” Nielenže prináša nový aspekt (svadba - symbol používaný pre lepšie pochopenie vzťahu medzi Bohom a Izraleským národom), ale i preto, že vyjadruje pozitívny zmysel pôstu. V Starom zákone sa ľudia kajali pre svoj hriech. V Novom zákone, v centre pôstu nie je ľudský hriech ale Kristus - teda jeho prítomnosť alebo absencia.

Skrze toto poznanie, sme pozvaní objaviť srdce a stredobod nášho života. V centre našej viery, našej modlitby, našej kajúcnosti nie sme my - ako je to pri diéte (kde je stredobodom náš vzhľad, dojem či zdravie) - či náš hriech (poprípade naše dokonalosti). Stredobodom prežívania viery, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje naše každodenné konanie, je Kristus a jeho Milosrdenstvo. A tak je na mieste, aby sme sa pozreli na naše pôstne predsavzatie z takéhoto pohľadu. Ide o pravý pôst alebo o pravú dietu?


Mt 9,14-15: K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“
Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.
Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia.
Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná