Mať odvahu

Leto je v plnom prúde a jeho súčasťou je aj trávenie času mimo domova. K tomu je potrebné pripraviť si cestovnú tašku. Pre niekoho je to ľahké, pre iného obrovská námaha. Niekomu to trvá pár minút, iný k tomu potrebuje dni či týždne. Pamätám sa, keď som pred 4 rokmi chystal svoj batoh na 900 km Svätojakubskú púť.

V dnešnom úryvku z evanjelia, Ježiš dáva ďalšie inštrukcie, ako sa učeníci majú pripraviť na plnenie svojho povolania ohlásiť blízkosť Božieho kráľovstva. Najprv to boli materiálne veci. Teraz je to duchovná a psychická vybavenosť: "Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice," a tiež: "nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť". 

Pri čítaní týchto Ježišových inštrukcií som sa v minulosti zameriaval na to slovo "nestarajte sa". Akoby učeník nemal predvídať, plánovať, pripravovať sa, formovať sa. Neskôr som pochopil, že to bol omyl. Veď Ježišove slová sú plné slovies, ktoré sú spojené s plánovaním a prípravou: buďte opatrní a jednoduchí, chráňte sa... Z Ježišovej strany tu ide skôr o dodanie odvahy a uistenie neustálej pomoci v každej situácii. Preto nebojme sa ani my ohlasovania.     


Mt 10,16-23: Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.
Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.
Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.
Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého.
Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná