Dobro alebo Zlo

"Ľudia sa vo vzťahu k démonom dopúšťajú dvoch rovnako závažných chýb. Prvým extrémom sú ľudia, ktorí vôbec neveria v ich existenciu. Druhým sú tí, čo veria a prejavujú o nich prílišný, nezdravý záujem. Obe tieto chyby démonov rovnako tešia – materialistu aj čarodejníka vítajú s rovnakým nadšením.” Toto sú slová z predhovoru knihy Rady skúseného diabla jedného z mojich najobľúbenejších autorov C.S. Lewisa.

Podobenstvo o kúkoli - ktoré prináša dnešná liturgia - nám pripomína, že okrem Boha, človeka a Slova, existuje ďalší protagonista, ktorý má vply na rast Božieho kráľovstva. Hospodár ho nazýva jednoducho “nepriateľ”. Ten, čo medzi pšenicu zasieva kúkoľ, ktorý zabraňuje obiliu rásť a dozrievať. Zdá sa, že hospodár nie je prekvapený jeho prítomnosťou. Ale vyzýva robotníkov, aby svoju pozornosť zamerali skôr na zrno ako na kúkoľ, ktoré bude pozbierané v pravý čas.

Toto je pozícia každého Ježišovho učeníka. Byť si vedomý prítomnosti zla vo svete. Nebyť prekvapený, keď pocíti jeho prítomnosť aj na svoje vlastnej koži. Avšak pohľad učeníkov má byť upriamený na dobro, ktoré bolo zasiate do týchto dejín. Strážiť ho a umožniť mu, aby rástlo a prinášalo úrodu. Ono má moc zmeniť tento svet. Nebuďme “materialisti", ktorí odmietajú existenciu zla a ospravedlňujú zlé konanie ľudskou prirodzenosťou či náhodou. Ale ani “čarodejníci”, ktorí ho vidia všade. Buďme realisti, ktorí radosťou pomáhajú, aby všade a vždy vyniklo dobro.


Mt 13,24-30: Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.
Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘ On im vravel: ‚To urobil nepriateľ.‘ Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘
On odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.’“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!