Cirkev

Žijeme v uponáhľanom svete, ktorý sa dokonca snaží predbehnúť realitu ako takú. Plánovanie a projektovanie sa stalo výnosným biznisom pre mnohých profesionálov ale aj súčasťou života bežného človeka. Ak chcete byť vo výhodnej pozícii, musí sa stať vašim mottom. Pôsobiac v takomto svete, pre mnohých sa môže zdať, že niekedy cirkev reaguje na niektoré veci veľmi pomaly. Človek by očakával, že jej odpovede budú promtnejšie a konkrétnejšie. Ale je toto jej úloha?

Dnešné evanjelium nám ale ponúka iný obraz Cirkvi. Hovorí o Božom kráľovstve prirovnávajúc ho k trochu droždia či malému horčičnému zrnku. Je malou realitou, dokonca bezvýznamnou, ktorá však skrýva v sebe silu pretvoriť celok. Takto sa tieto skutočnosti v istom okamihu stávajú veľmi dôležité. Neznamená to, aby sa z cesta stalo iba droždie, ale aby droždie prekvasilo celé cesto. Neznamená to, aby všetka vegetácia bola len horčičnými kríkmi, a aby v istom okamihu sa stal krík dôležitým a významným prvkom ekosystému.

Pri tomto uvažovaní som si položil otázku, či vo svojom myslení sa neprispôsobujeme svetskému zmýšľaniu a nezošmykneme sa často do logiky sveta, a tak ideme skôr cestou marketingu ako evanjelia? Zvlášť v túžbe eliminovať všetko, čo sa prieči evanjeliu. Kvas svojou prítomnosťou pretvára cesto. Horčičný krík svojou prítomnosťou sa stáva prvkom ekosystému sveta. Nezabúdajme na to, keď si myslíme, že naša snaha sa zdá byť bez výsledku. Ale aj vtedy, keď nás premôže túžba uveriť štatistikám či tabuľkám, výkonnosti či účtovníčeniu v našom pohľade na činnosti. Apoštolát a evanjelizácia nemôžu stáť na produktivite a na viditeľných výsledkoch. Evanjelium nie je štatistika. Úloha evanjelizovať je postavená na láske a svedectve. Nájdime nadšenie vo vlastnej činnosti a nie v jeho prijatí či v úspechu.


Mt 13,31-35: Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“ Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“ Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná