Bratia a sestry

Jeden kňaz mi povedal, že nerád používa oslovenie “bratia a sestry” počas liturgie či iných príležitostiach. Má radšej “drahí priatelia”. Dokonca som počul o jednom, ktorý používa len “drahí spoluobčania”. Odôvodnení je veľa - ten prvý hovorí, že “nie sú mojimi súrodencami”; ten druhý, že nie sú dostatočne veriaci; ďalší by mohol povedať, že nie sme ani "praví priatelia". 

Môže sa zdať násilná či tvrdá odpoveď Ježiša na konštatovanie kohosi: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.” Rozprávanie evanjelia nepredstavuje túto osobu a ani nehovorí o jeho motivácii. Avšak, vidíme ako sa evanjelista sústreďuje na Ježišovu odpoveď: "Kto je moja matka a kto sú moji bratia?” Odpoveď, ktorá smeruje k definovaniu podstaty pravého učeníctva: “...kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach…”

V takomto chápaní, na prvý pohľad nezdvorilá odpoveď, sa stáva vyznamenaním pre Máriu. Pretože ona ako prvá sa započúvala do Božích slov: "Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala...”, a vyjadruje: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.” Ona ako prvá prijíma Božie Slovo a uskutočňuje Božiu vôľu vstúpiť do ľudských dejín. Tým ukazuje na cestu, po ktorej má prejsť každý učeník. Počúvaním Božieho slova a hľadaním spôsobov k jeho realizácii sa stávame Kristovými “bratmi a sestrami”. Tak sme “bratia a sestry v Kristovi”, aj keď nedokonalí.


Mt 12,46-50: Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“
Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná