Božia logika

Každý Izraelita by mal vedieť, že Noe nebol expertom na výrobu lodí a nemal ani dok, kde by mohol realizovať úlohu zverenú od Boha. Predsa Pán ho o to žiada, aby zachránil život na zemi. Ani Mojžiš nebol vojenský stratég a dokonca mal problém s rečou, a predsa Boh ho žiada, aby viedol Izraelský národ. Poslúži si ním, aby tak daroval slobodu Izraelskému národu. Toto je Božia logika.

Ježiš sa rodí do života chudobnej ale zbožnej rodiny, aj keď zostáva platný Jozefov kráľovský rodokmeň. Preto pri príchode Ježiša do svojho mestečka počuje svojich rodákov pýtať sa: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn?“ Jednoduchý a slobodný tesár, ktorého poznajú, odchádza do Kafarnauma (veľkého mesta na brehu jazera, kde „možno“ sa ide lepšie vyučiť remeslu) odkiaľ prichádza predstavujúc sa ako Mesiáš.

Ale dejiny Izraelského národa, i následné dejiny kresťanov, nás učia ako Boh zahanbuje silných-mocných a volí si slabých. Jeho dielo nie je výsledok ľudského špekulovania a logiky. Touto voľbou volá ku konverzii srdca, plnosti viery a dôvery. Volá k budovaniu Božieho kráľovstva, ktoré je realizáciou našej skromnej lásky voči Bohu a bratom, ktorá sa prejaví v každodenných maličkostiach. Toto je Božia logika.


Mt 13,54-58: Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk