Život pre...

Každý z nás spoznal na vlastnej koži, čo je zmyslom ľudského života. Veľmi rýchlo objavíme, že to, čo uspokojí naše srdce, je šťastie. Otázka, ktorá však zostáva, je: aké šťastie? a akým spôsobom ho nadobudnúť? Najčastejšie to robíme spôsobom “pokus a omyl” či “pokus a úspech”. Dnešný úryvok z evanjelia nám môže poodhaliť tajomstvo opravdivého šťastia.

Ježiš sedí v chráme a pozoruje čo sa deje okolo, v tomto momente zvlášť “ako ľud hádže peniaze do pokladnice”. Jeho pohľad je ovplyvnený predchádzajúcou výzvou: “Varujte sa zákonníkov...” a upozorňuje na povrchnosť, ktorá zastiera pravý úmysel srdca. Odhaľuje, že v množstve peňazí, ktoré mnohí hádžu do pokladnice, hádžu svoj prebytok. Akoby sa zbavovali toho, čo nepotrebujú. Jeho pohľad sa pozastavuje s obdivom nad človekom-vdovou, ktorú si nikto nevšíma.

Chudobná vdova je obrazom nešťastia, ktorá sa nachádza medzi poslednými na sociálnom rebríčku. Táto, nemajúc nič dáva všetko, čo má - obdivuhodné gesto v Božích očiach. Ľudské oči by si to ani nevšimli. Ale, čo je pre človeka nič, je pre Boha všetko. A tak symbolicky kladie do Božích rúk celý svoj život. V pokore, vďačnosti a jednoduchosti. Možno v tom geste sám Ježiš rozoznáva gesto, ktoré on sám ide vykonať: dať svoj život za človeka. Je tu čas, aby sme sa i my učili od tejto vdovy. Položme si preto otázku: Dávame Bohu a ľuďom zo svojho nadbytku; alebo všetko, čo máme a čím sme - teda celý svoj život? Verme či nie - skúsenosť života nás učí - že najväčším šťastím je život pre Boha a pre blížneho. Bolo by biedou, ak by sme to odhalili až v hodine našej smrti.

Mk 12,38-44: Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“
Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans.
Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná