Viera cudzinca

Žijeme v dobe, kedy mnohí živia v sebe i v iných nepriateľského ducha voči cudzincovi. Voči človeku, ktorý je iný, pochádza odinakadiaľ. Akosi podvedome cítime strach a stačí, že niekto naštartuje v nás negatívne pocity. Cudzinec sa stáva v našich očiach ten, ktorý chce vniknúť do nášho domova či zničiť našu kultúru a zvyklosti.

Dnešné evanjelium prináša udalosť, v ktorej k Ježišovi pristupuje rímsky stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ Človek, ktorý je nie len cudzinec, ale i okupovateľ. Predsa Ježiš na jeho prosbu odpovedá: "Prídem a uzdravím ho." A tento veliteľ vojska, ktoré okupuje Izrael, rozpoznáva nehodnosť takéhoto Ježišovho gesta: "Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu."

Je v našich ľudských silách rozpoznať to, čo vidí Ježiš: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu..."? Že i cudzinec, ktorý je odlišný od nás, môže v sebe nosiť zrnká viery, ktoré po našej pohotovej pozitívnej odpovedi rastú a prinášajú ovocie? Ovocie viery cudzinca, ktoré má moc posilniť a živiť vieru nás, ktorí sa považujeme za hodných učeníkov Ježiša Krista?    Mt 8,5-17: Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“
On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“
Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.
Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ ide; inému: ‚Poď sem!‘ tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ on to urobí.“
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“
A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.
Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho.
Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk