Ten druhý

Pred nejakým časom som čítal rozhovor so známym talianskym filozofom, sociológom a psychoanalytikom Umberto-m Galimberti-m, ktorý niesol názov: “Žiť samotársky, víťazstvo egoizmu”. Takýto rozšírený spôsob života prinesie so sebou neblahé zmeny v spoločnosti: "Chýbajúcu túžbu zobrať na seba zodpovednosť za druhú osobu a rodinu.”

Ježiš, v dnešnom úryvku z evanjelia, pripomína svojim učeníkom pôvodný Boží plán s človekom: "Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho…’" Pričom dodáva: "Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca…” V pozadí takéhoto postoja a konania je Božia myšlienka “nezištnej lásky” a “nevšednosti synovstva” učeníka.

Zachovávanie Božích prikázaní vyvádza človeka z tieňa strohej poslušnosti k litere Zákona a otvára ho ku kreatívnej spolupráce na budovaní lepšej (svätejšej a dokonalejšie) spoločnosti. Hovoríme o živote lásky, ktorá je najvyšším stupňom spravodlivosti. Vyjsť zo samotárskeho spôsobu života a prevziať na seba zodpovednosť za druhého človeka a spoločenstvo.


Mt 5,43-48: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!