Počúvať a uskutočňovať

Pred časom sme mali dvojdňovú konferenciu na tému “Spoločného dobra” v spoločnosti. Po konferencii prišlo mnoho reakcií. Jedna z nich bola veľmi kritická, ale veľavravná: "Nie len že nevieme dobre zadefinovať koncept “spoločného dobra”, ale nevieme ho ani žiť!” Množstvo slov i svedectiev bolo povedaných, žeby chýbalo definovanie tohto konceptu?

V dnešnom evanjeliu, Ježiš prirovnáva tých, ktorí ho počúvajú k staviteľovi. Jeden stavia namáhavo na skale a druhý s ľahkosťou na piesku. Obaja s úspechom, avšak prvý s trvácim a druhý s krátkodobým. jeho prirovnanie je vysvetlením konštatovania: "Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva…”

Totiž, nestačí len počúvať Jeho slová ale i uskutočňovať. V dnešnej dobe by asi musel Ježiš dodať obraz o “pozorne počúvajúcom človeku”. Pretože, Boh nám dáva množstvo hodnotných slov a posolstiev vyrieknutých či napísaných, ktoré našim uskutočnením dokážu meniť život (náš i spoločnosti).  Otázkou je, či staviame na skale alebo na piesku?


Mt 7,21.24-27: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.
A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!