Naša prítomnosť

Prítomnosť je najdôležitejší čas pre človeka. Závisí od neho jeho budúcnosť a ešte viac minulosť (história). Rozhodnutia, činnosť i slová sa zaznačia do pomyslenej knihy dejín ľudského života, a naplno budú ovplyvňovať smerovanie jeho budúcnosti. Aj preto výzva “Carpe diem” bude neustále aktuálna.

V dnešnom evanjeliu nás môže zaraziť použitie prítomného času v Ježišových slovách: "Vy ste soľ… Vy ste svetlo…” Nepoužíva nabádajúci či rozkazujúci spôsob, ale konštatuje fakt. Pretože stávať sa "soľou zeme" a "svetlom sveta” nezáleží od učeníkovej námahy, ale závisí od prijatia alebo odmietnutia Božieho daru, ktorý už je zasiaty.

Kristus chce byť prítomný vo svete skrze človeka - nie v minulosti a nie v budúcnosti. Chce byť prítomný v súčasnosti. V prítomnom okamihu chce zažiariť ako “mesto postavené na návrší” či zapálená “lampa postená na svietnik”. A to skrze nás, kresťanov. A chce, aby sme sa darom, ktorý sme prijali v krste, denno denne delili. Aby zažiaril v dejinách ľudskej prítomnosti.


Mt 5,13-16: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.
Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná