Prvý spasený človek

Kniha Genezis pokračuje v rozprávaní o pôvode ľudstva. Dnes počúvame, ako s Noemom je obnovená zmluva medzi Bohom a človekom, ktorá bola narušená hriechom prvých ľudí. Je obnovený prirodzený kolobeh sveta: "sejba a žatva, chlad a horúčosť, leto a zima, deň a noc."

V poslušnosti voči Bohu, Noe zachraňuje v Arche celé stvorenie. Na štyridsiaty deň sa Noe snaží zistiť, či vody na zemi vyschli. Vypúšťa krkavca a trikrát holubicu. Až na tretí krát, tá sa už nevracia, zostáva kdesi prebývať.

Podľa exegétov, táto holubica (jonah) má silnú teologickú hodnotu. Symbolizuje samotný Vyvolený národ, ktorý 40 rokov nenachádza miesto, kde môže spočinúť. Predsa vo vhodnom čase nachádza svoje zasľúbené miesto.

A Noe, ako prvé gesto po potope, prináša obetu Pánovi. Rozpoznáva odkiaľ pochádza spása - totiž Noe je prvý spasený človek. Zachránil ho Boh od smrti vo vodách. A táto obeta vedie k Božiemu rozhodnutiu: "Už nikdy neprekľajem zem pre človeka..."
Gn 8,6-13.20-22: Keď uplynulo štyridsať dní, Noe otvoril na korábe okno, ktoré bol urobil, a vypustil krkavca. Ten odlietal a prilietal, kým vody na zemi nevyschli.
Vypustil von aj holubicu, aby zvedel, či už vody stiekli z povrchu zeme. Ale keď nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa k nemu do korába; po celej zemi boli ešte vody. Noe vystrel ruku, chytil ju a vzal ju do korába.
Čakal ešte sedem dní a znova vypustil z korába holubicu. A ona k nemu priletela až v podvečer a v zobáku priniesla olivovú ratolesť so zelenými listami. Tu Noe poznal, že vody zo zeme zmizli.
Čakal ešte ďalších sedem dní a vypustil holubicu, ktorá sa už k nemu nevrátila.
V šesťstoprvom roku, v prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca, vody na zemi vyschli. Noe otvoril strechu korába, pozrel sa von a videl, že povrch zeme je suchý.
Potom postavil oltár Pánovi, vzal zo všetkého čistého dobytka a z čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári.
Pán zavoňal príjemnú vôňu a povedal si: „Už nikdy neprekľajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil.
Kým potrvá zem, neprestane sejba a žatva, chlad a horúčosť, leto a zima, deň a noc.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná