Prekročiť hranicu

Rozprávanie o pokušení muža a ženy sa v dnešnej dobe stal archetypom našej kultúry. Keď si prečítame s porozumením tento príbeh, nájdeme v ňom základné pohyby, s ktorými máme skúsenosť. A tými sú prefíkanosť, faloš či polopravda.

Mytologická postava - had - preberá Božie slovo, ale ho prekrúca: "Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady?" Vie, že Boh povedal opak: "Zo všetkých stromov raja môžeš jesť." Vyzval ich, aby nejedli zo stromu poznania dobra a zla, aby nezomreli.

Pretlmočené do nášho jazyka, Boh im povedal: "Môžeš jesť zo všetkých stromov, ale nejedz všetko." Jesť ovocie znamená užívať si záhradu a starať sa o ňu; zožrať však každé ovocie znamená zničiť záhradu.

Tento strom je hranicou, za ktorú netreba pustiť svoju túžbu, aby sa z nej nestala nenásytnosť. Tá požiera všetko - veci i blížneho. Ničí každý jeden vzťah tým, že ho prevracia do logiky nadvlády.

Bez toho, aby si to žena uvedomila, je zaujatá hadovým poloklamstvom (alebo polopravdou) a súhlasí s jeho rozprávaním. Had v nej zväčšuje túžbu prekročiť hranicu. Ide o dynamiku pokušenia, ktoré prekročením hranice zabíja dôveru a privoláva smrť. A muž s ňou súhlasí.Gn 3,1-8: Had bol ľstivejší než všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh. I vravel žene: „Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady?“
Žena mu odpovedala: „Jeme ovocie zo všetkých stromov, čo sú v záhrade. Len ovocie stromu, ktorý je uprostred záhrady, nám Boh zakázal jesť, ba aj dotknúť sa ho, aby sme nezomreli.“
No had povedal žene: „Nie, nezomriete. Ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo.“
Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že strom je na pohľad krásny a na získanie múdrosti vábivý; vzala z jeho ovocia a jedla a dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a jedol aj on.
Obom sa otvorili oči a keď spoznali, že sú nahí, zošili figové listy a urobili si zástery.
Keď potom počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za popoludňajšieho vánku prechádzal po záhrade, skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromy záhrady.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk