Plnosť života

Všetci vo svojej podstate túžime po plnosti života. Existujú dva nebezpečné postoje, ktoré túto túžbu zabíjajú. Tými sú povrchnosť a ľahostajnosť. Blokujú tie vnútorné sily, ktoré život robia pestrým, bojovným a energickým. Súčasná doba ponúka mnoho stimulov k tomu, aby človek podľahol týmto dvom postojom.

Ježiš nechce, aby učeník bol povrchný či ľahostajný. Jasne vyzýva tých, ktorí sú okolo neho: "Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú..." Ktorí sú pripravení uchopiť každú jednu príležitosť, aby slúžili. Tým ich vyzýva k životu, ku ktorému sú povolaní. Byť služobníkmi Božieho kráľovstva, služobníkmi Slova, služobníkmi blížneho.

Neočakávať nič a nikoho je svojím spôsobom prežívanie smrti. A Boh nechce smrť človeka, ale aby žil. Sme povolaní k životu. Musíme žiť plným životom, aby sme mohli byť učeníci Krista v tomto svete. Neprežívať strach zo života, práve naopak. Máme milovať, čo z nášho života urobí život plný radosti a nadšenia. A nie len to, príde aj prekvapenie: Boh "sa opáše a bude obsluhovať".


Lk 12,35-38: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!