Drobnosť a každodennosť

Zamýšľali sme sa nad dnešnou Ježišovou otázkou: "Čomu sa podobá Božie kráľovstvo?" alebo: O čo prosíme, keď sa modlíme "príď Tvoje kráľovstvo"? Aká je naša predstava o tejto skutočnosti? Skúsme sa zamyslieť, či sa približuje alebo sa vzďaľuje naša odpoveď od tej Ježišovej?

Ježiš ho prirovnáva ponajprv k horčičnému zrnku a následne kúsku kvasu. Tu nie je podstatná táto matéria. Skôr fakt, že Božie kráľovstvo je prirovnáva niečomu drobnému, ku skoro bezvýznamným skutočnostiam. S ktorými sa človek každý deň stretáva, ale s ich vo svojom prežívaní ani nevšimne.

A teraz naspäť k našej predstave. Nie sme náchylní, skutočnosť ako Božie kráľovstvo či Božiu prítomnosť, si predstavovať ako niečo obrovské či šokujúce? Chceme zázraky či ohromujúce prejavy. Predsa Ježiš hovorí o bezvýznamnosti a každodennosti, ktorá vie preniknúť každodennosť. A také je Božie kráľovstvo. Preto ho mnohí zaznávajú - dokonca aj z nás veriacich.


Lk 13,18-21: Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“
A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!