Blahoslavení tí, čo počúvajú

Všetci stojíme pred otázkou dobra a zla. Teda pred otázkou aký žiť život, aby som bol dobrý? Aké rozhodnutia urobiť, aby som bol považovaný za dobrého človeka? Nie je to jednoduché, pretože možností, ktoré nám život prináša, je neskutočne veľa.

Do tohto uvažovanie zaznievajú Ježišove slová z dnešného evanjeliového úryvku: "blahoslavení tí, čo počúvajú Božie Slovo a zachovávajú ho". Blahoslavení, teda šťastní, sú počúvajúci a uskutočňujúci Božie výzvy. Pretože Božie Slovo vytvára i udržuje plnosť života. A to nie hocijakého, ale šťastného a dobrého života.

Pre evanjelistu Lukáša, Božie slovo sa stáva zdrojom požehnania i úrodnosti. Ono rastie a prináša úrodu tak v živote jednotlivca ako aj společenstva. Ale tomuto tajomnému pôsobeniu a požehnaniu musí predchádzať ľudské rozhodnutie - počúvať Božie Slovo a zachovávať ho. Preto nájdime si vo svojom čase vždy tento priestor čítania a uvažovania nad Božím Slovom.


Lk 11,27-28: Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“
Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk