Rafinovanosť alebo svedectvo

Rafinovanosť a ľstivosť sú spôsoby konania, v ktorých sa používa klamstvo, faloš či zákernosť na dosiahnutie určitého cieľa. Často tým cieľom je zlo. Ide o hľadanie spôsobu, ako prejsť z predpokladanej prehry k víťazstvu bez použitia dobrých a spravodlivých prostriedkov.

Dnešné evanjelium predstavuje diabla, ktorý je rafinovaný a ľstivý. On vie, že zoči-voči Ježišovi nemôže urobiť nič. Ak mu Ježiš prikazuje vyjsť z človeka, musí poslúchnuť. A to by znamenalo prehru. Hľadá spôsob, ako tento príkaz zanechať človeka pretvoril na vlastnú výhru. Preto ho žiada, aby mohol vojsť aspoň do stáda svíň. Keď uvideli pastieri, čo sa stalo, spolu s obyvateľmi žiadajú Ježiša, aby opustil ich kraj. Diabol dosahuje svoje.

Ježiš je jasný v cieli i spôsobe. Týmto stavia každého človeka alebo spoločenstvo pred rozhodnutie - prijať ho do svojej prítomnosti alebo ísť vlastnou cestou. Jeho cesta je vydláždená pravdou a svetlom. Nehľadá rôzne škúlinky, ako diabol, ale predsa hľadá spôsoby, aby nikde nezhasol plamienok možnosti - necháva za sebou svedka: "Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán…“ My sme jeho svedkami.


Mk 5,1-20: Ježiš a jeho učeníci prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi.
Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!“ Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!“ A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“ A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja.
Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich.“ On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda – okolo dvetisíc kusov – sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila.
Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja.
Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. On mu to nedovolil, ale mu povedal: „Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.“ On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Dať odpoveď

Pôst - očakávanie

Nesúďte!