Perspektíva viery

Kto pozerá na život z perspektívy kresťanskej viery, musí vnímať jeho bohatstvo. Pre takéhoto človeka sa život stáva neustálou príležitosťou k rastu a k dozrievaniu, k zmene i ku konverzii, k voľbe i k prehodnoteniu. Jednoducho, ide o človeka, ktorý hľadá naplnenie života. A každý moment, každá chvíľa sa stáva preň príležitosťou k tomu.

Aj v dnešnom úryvku z evanjelia čítame Ježišove slová: "Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu." Moment prekvapenia a moment príležitostí - takto to prijímajú jeho prví učeníci, ktorých Ježiš pozýva: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí" Oni zanechávajú prácu i rodinu a nasledujú ho. Ich otvorenosť pre aktuálnu prítomnosť (Ježišovo pozvanie) ich vedie k vykročeniu.

Jednoducho viera umožňuje človeku vnímať prítomný okamih a pretvoriť ho na smerovaniu k budúcim dobrám. Dnes je ten príhodný okamih (naplnený čas), aby som stretol Krista v osobnej modlitbe, v čítaní Písma, v službe blížnemu, v objatí chorého. Stačí pozerať na život z perspektívy viery a uvidíme, že toto stretnutie sa stane impulzom k prejaveniu lásky a radosti. Staneme sa opravdivými kresťanmi, ktorí rozhadzujú siete lásky, aby aj ostatní mohli spočinúť v priestore Božieho pokoja milosti.


Mk 1,14-20: Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná