Citlivosť na Božie Slovo

Sú chvíle, kedy si uvedomím silu obyčajného slova. V súčasnej dobe sa zdá, že vypovedané slovo stratilo svoju váhu. Napriek tomu, pri pozornom sledovaní ako sa ľudia podchytávajú v reči, si uvedomím ich veľkú citlivosť na vypovedané. Je to dobré znamenie. Horšie by už bola obyčajná ľahostajnosť a apatickosť.

Ježiš pokračuje s poukázaním na dôležitosť Slova a jeho načúvanie: "Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ A k tomu pridáva: "Dávajte pozor na to, čo počúvate!“ V pozadí tejto jeho výzvy je vzťah k Slovu, ktoré vychádza z Božích úst. Ono, prijímané v skrytosti, neustále rastie a preniká počúvajúceho. Preto Ježiš hovorí: "nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť…"

Pravda, dôverná a skrytá, ktorá pochádza zo vzťahu s Bohom a je poznačená pokorou, vďačnosťou a dôverou, nezostane skrytá v ľudskom srdci. Má neskutočne veľkú silu, ktorá postupne ožaruje celého človeka, ako zažatá lampa v miestnosti. A tá, skôr či neskôr, sa bude prejavovať navonok. Jedinou starosťou človeka zostane s odvahou prežívať zdravý a autentický vzťah s Bohom. Budovaný zvlášť prostredníctvom počúvania jeho Slova a prijímania jeho milosti. Odmenou mu budú plody prijatého a pestovaného Božieho slova. A tie sú večné.


Mk 4,21-25: Ježiš povedal zástupu: „Vari je lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to, aby ju postavili na svietnik? Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť. Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“
Ďalej im povedal: „Dávajte pozor na to, čo počúvate! Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám pridá. Lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná