Synovia svetla

Každý z nás, vo svojej každodennosti, prijíma na seba určité roly. V rodine sme otcom, matkou, synom, dcérou, starým otcom... v práci riaditeľom, vedúcim, zamestnancom... v škole: učiteľkou, žiakom, technickým pracovníkom... A v rámci týchto rolí sa od nás očakáva určité "správne" správanie. Ak sa nenaplnia očakávania, skonštatuje sa, že osoba "vyšla zo svojej roly".

Dnešné podobenstvo hovorí o takomto "vychádzaní z roly" správcu, ktorého "obžalovali u bohatého človeka, že mu rozhadzuje majetok." Tento, namiesto toho, aby dal do poriadku chyby, volá si dlžníkov svojho pána a udeľuje im zľavy. Snaží sa zmeniť vzťah medzi ním a týmito dlžníkmi. Zmeniť vzťah moci a využívania, ktorý ho priviedol k tomu, že naň žalovali.

Stojíme pred otázkou: Ako dotiahnuť k naplneniu naších rolí, v ktorých sme sa ocitli? Podľa dnešného Ježišovho podobenstva, najlepšia cesta je pretvoriť naše zlé sklony a pokušenia na možný krok v ústrety blížnemu. Vyjsť z vlastnej autonómie a stať sa "synom svetla", ktorý koná podľa Ježišových slov, ktoré nasledovali po tomto podobenstve. Ale o tom až zajtra :-).
  

Lk 16,1-8: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok.
Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘
Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘
Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘
A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk