Otcov dom

Počas šiestich rokoch svojho pobytu vo Večnom meste, som skoro každý deň prechádzal okolo Lateránskej baziliky, ktorá sa nachádza hneď vedľa hradieb mesta Rím. Pri jej vznešenosti a kráse mi neustále prichádzajú na um slová Ježišových učeníkov vychádzajúcich z Jeruzalemského chrámu: "Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby!“ Jednoduchí Galilejčania boli asi v podobnej situácii, ako ja, keď som prechádzal okolo tohto majestátneho chrámu a vstupoval do neho.

Dnešné evanjeliu nám prináša udalosť, kedy Ježiš počas Veľkej noci vstupuje do Jeruzalemského chrámu a nachádza tam ľudí, ktorí by tam nemali byť. Nejde o to, že sú tam prítomní, ale skôr o to, s akým úmyslom vchádzajú do chrámu. Urobí si z modlitebných povrázkou bič a začne všetkých vyháňať von. Následne po provokačnej otázke, rázne vyhlási: "Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím."

Jeruzalemský chrám predstavoval dva dôležité aspekty viery: a) bol potvrdením prítomnosti a vznešenosti Boha; a bol miestom stretnutia medzi Bohom a človekom. Príchodom Krista na tento svet, on sám sa stáva miestom, na ktorom sa zjavuje Božia sláva; a priestorom, na ktorom človek stretáva Boha. A Kristus túži, aby aj život každej kresťanskej komunity sa stal takýmto priestorom; dokonca, aby aj život každého kresťana sa stal “domom Otca”.


Jn 2,13-22: Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.
V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“
Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“
Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“
Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“
Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“
Ale on hovoril o chráme svojho tela.
Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk