Kedy príde koniec?

Mnohí sme mali možnosť navštíviť niektoré metropoly sveta. S bázňou prekvapeného človeka stojíte pred Newyorským Empire State Building a ešte väčší obdiv vyvolá informácia, že tento mrakodrap postavili za 410 dní. Hľadieť na veľkosť a krásu niektorých budov - chrámy, divadlá, obchodné centrá, obytné budovy - vyvolá vo vás obdiv v to, čo človek dokáže vytvoriť.

Ježiš spolu s učeníkmi už pobývajú v Jeruzaleme. Mnohí z nich nevedia sa vynadívať na Jeruzalemský chrám a jeho výzdobu. S obdivom hľadia títo vidiečania z Galilejského kraja na túto veľkolepú stavbu. No, vtedy Ježiš zvolá: “Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni.”

Ježišovo proroctvo ich i nás stavia pred pravdu o všetkých veciach vytvorených ľudskou rukou. Dokonca i o tom diele, ktoré je vytvorené na slávu živého Boha. I ono pominie. Prečo? Pretože skaza každého murovaného chrámu nás kresťanov má upriamiť na hlbší vzťah k prichádzajúcemu Božiemu kráľovstvu, ktoré sa zjavuje v dejinách. A tak, keď počujeme o “búraní” kostola neplačme nad kostolom, ale zamyslime sa nad našou slabou vierou. Lebo ak tá pominie, vtedy príde koniec.


Lk 21,5-11: Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“
Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“
On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“
Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná