Blízkosť Božieho kráľovstva

V každej epoche ľudských dejín sa človek snažil kontrolovať čas. Zvlášť ten čas, ktorý je pred ním - budúcnosť. Ruku na srdce, kto z nás nie je priťahovaný myšlienkou ovládať, kontrolovať a projektovať svoju blízku či vzdialenú budúcnosť? Niečo podobné môžeme nájsť i v dejinách mnohých náboženstiev, i toho kresťanského. Mnohé kresťanské skupiny sa snažili predpovedať moment, kedy nastane koniec sveta.

V dnešnom úryvku z Lukášovho evanjelia sa farizeji pýtaju Ježiša: "kedy príde božie kráľovstvo?” Ježišova odpoveď vylučuje akékoľvek programovanie tohto momentu: "A povedia vám: ‚Hľa, tu je!‘ ... Nechoďte nikde, nebežte za nimi!” Svojimi slovami prenesie pozornosť učeníkov z otázky “kedy” na “ako” príde Božie kráľovstvo. Na spôsob, ako sa prejaví vo svete a akú silu bude mať. Teda, nie je podstatné kedy, ale ako.

Keď Ježiš rozpráva o posledných veciach, jeho slová nemajú popisný či naratívny charakter, ale teologicko-symbolický. Hľadí na dejiny ľudstva zvláštnou optikou - popisuje históriu ľudstva, ktoré kráča v ústrety svojmu naplneniu - stretnutiu sa so svojím Stvoriteľom. Teda, či človek buduje alebo nie Božie kráľovstvo, ktoré v istom okamihu "ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý”. Ako prežívať tento čas? Ruský spisovateľ Lev Nikolajevič Tolstoj vo svojej knihe "Kráľovstvo Božie vo vás" pozýva čitateľa: "To, čo je múdre, isté a možné: je služba Božiemu kráľovstvu, teda najväčšiemu dielu jednoty medzi živými tvormi.“


Lk 17,20-25: Keď sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: ‚Aha, tu je!‘ alebo: ‚Tamto je!‘, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“
A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: ‚Hľa, tu je!‘, ‚Hľa, tamto je!‘ Nechoďte nikde, nebežte za nimi! Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň.
Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná